Akademik Kadro

 

Prof.Dr.Aydın ÜNSAL (Bölüm Başkanı)

Bilim Dalı: İstatistik

Telefon:0312 216 13 29-31-33

Oda no :A-329

eposta: aydin.unsal@hbv.edu.tr

 

Danışman Onayını Yapacak Araştırma Görevlisi

Arş.Gör. Savaş GAYAKER

savas.gayaker@hbv.edu.tr

Prof Dr. Serdar KILIÇKAPLAN

Bilim Dalı:İstatistik

Telefon: 0312 216 13 13

Oda no:A- 313

eposta: serdar.kilickaplan@hbv.edu.tr

 

Danışman Onayını Yapacak Araştırma Görevlisi

Arş.Gör.Dr.Şahika GÖKMEN

sahika.gokmen@hbv.edu.tr

Prof.Dr.Alpaslan AKÇORAOĞLU

Bilim Dalı: Ekonometri

Telefon: 0312 216 13 03

Oda no: A-303

eposta:alpaslan.akcoraoglu@hbv.edu.tr

 

Danışman Onayını Yapacak Araştırma Görevlisi

Arş.Gör.Fulya GEZER

fulya.gezer@hbv.edu.tr

Prof. Dr.Şenol ALTAN

Bilim Dalı: Yöneylem Araştırması

Telefon: 0312 216 13 21

Oda no: A-321

eposta:senol.altan@hbv.edu.tr

 

Danışman Onayı Yapacak Araştırma Görevlisi

Arş.Gör.Deniz KOÇAK

deniz.kocak@hbv.edu.tr

 

Prof.Dr.Murat ATAN

Bilim Dalı:Yöneylem Araştırması

Telefon: 0312 216 13 20

Oda no:A- 320

eposta:murat.atan@hbv.edu.tr

 

Danışman Onayı Yapacak Araştırma Görevlisi

Arş.Gör.Deniz KOÇAK

deniz.kocak@hbv.edu.tr

Prof.Dr.Funda YURDAKUL

Bilim Dalı:Ekonometri

Telefon: 0312 216 13 09

Oda no:A- 309

eposta: funda.yurdakul@hbv.edu.tr

 

Danışman Onayını Yapacak Araştırma Görevlisi

Arş.Gör.Dr.Yağmur TOKATLIOĞLU

yagmur.tokatlioglu@hbv.edu.tr

Prof.Dr.Nükhet DOĞAN

Bilim Dalı: Ekonometri

Telefon:0312 216 13 09

Oda no :A-309
eposta: nukhet.dogan@hbv.edu.tr

 

Danışman Onayını Yapacak Araştırma Görevlisi

Arş.Gör.Dr.Yağmur TOKATLIOĞLU

yagmur.tokatlioglu@hbv.edu.tr

Prof.Dr. Şenay AÇIKGÖZ

Bilim Dalı: Ekonometri

Telefon: 0312 216 13 15

Oda no: A- 315

eposta: senay.acikgoz@hbv.edu.tr

 

Danışman Onayını Yapacak Araştırma Görevlisi

Arş.Gör.Özgür ENGELOĞLU

ozgur.engeloglu@hbv.edu.tr

Prof.Dr. Yeliz YALÇIN

Telefon: 0312 216 13 04

Oda no: A- 304

eposta: yeliz.yalcin@hbv.edu.tr

 

Danışman Onayını Yapacak Araştırma Görevlisi

Arş.Gör. Savaş GAYAKER

savas.gayaker@hbv.edu.tr

Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Bilim Dalı: Ekonometri

Telefon:0312 216 13 01

Oda no :A-301
eposta: seher.sulku@hbv.edu.tr

 

Danışman Onayını Yapacak Araştırma Görevlisi

Arş.Gör.Fulya GEZER

fulya.gezer@hbv.edu.tr

Doç.Dr.Sibel ATAN

Bilim Dalı: Yöneylem Araştırması

Telefon:0312 216 13 17

Oda no :A-317
eposta:sibel.atan@hbv.edu.tr

 

Danışman Onayı Yapacak Araştırma Görevlisi

Arş.Gör.İsa Gürkan MERAL

isa.meral@hbv.edu.tr

Doç.Dr.Atilla GÖKÇE

Bilim Dalı: Ekonometri

Telefon: 0312 216 13 07

Oda no: A- 307

eposta: atilla.gokce@hbv.edu.tr

 

Danışman Onayını Yapacak Araştırma Görevlisi

Arş.Gör.Dr.Erkan AĞASLAN

erkan.agaslan@hbv.edu.tr

Doç.Dr.Furkan EMİRMAHMUTOĞLU(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Bilim Dalı: İstatistik

Telefon:

Oda no :A-314
eposta: 
f.emirmahmutoglu@hbv.edu.tr

 

Danışman Onayını Yapacak Araştırma Görevlisi

Arş.Gör. İsa Gürkan MERAL

isa.meral@hbv.edu.tr

 

Dr.Öğr.Üyesi Sezgin AKSOY

Telefon: 0312 216 13 25

Oda no: A- 325

eposta: sezgin.aksoy@hbv.edu.tr

 

Danışman Onayını Yapacak Araştırma Görevlisi

Arş.Gör.Dr.Şahika GÖKMEN

sahika.gokmen@hbv.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe KAZAN EDİZ

Bilim Dalı: Yöneylem Araştırması

Telefon:0312 216 13 19

Oda no :A-319
eposta:ayse.ediz@hbv.edu.tr

 

Danışman Onayı Yapacak Araştırma Görevlisi

Arş.Gör.Özgür ENGELOĞLU

ozgur.engeloglu@hbv.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Hasan TÜRE

Bilim Dalı: Yöneylem Araştırması

Telefon:0312 216 13 23

Oda no :A-323
eposta: hasan.ture@hbv.edu.tr

 

Arş.Gör.Dr. Şahika GÖKMEN

Bilim Dalı: İstatistik

Telefon:0312 216 13 10

Oda no :A-310
eposta: 
sahika.gokmen@hbv.edu.tr

 

Arş.Gör.Dr. Yağmur TOKATLIOĞLU

Bilim Dalı: Ekonometri

Telefon:0312 216 13 11

Oda no :A-311
eposta: yagmur.tokatlioglu@hbv.edu.tr

 

Arş.Gör.Dr. Erkan AĞASLAN

Bilim Dalı: Ekonometri

Telefon: 0312 216 13 02

Oda no: A-302

eposta:erkan.agaslan@hbv.edu.tr

Arş.Gör. Kübra ÇOŞAR

Bilim Dalı: İstatistik

Telefon: 0312 216 13 25

Oda no: A-325

eposta:kubra.cosar@hbv.edu.tr

 

Arş.Gör. Savaş GAYAKER

Bilim Dalı: İstatistik

Telefon:0312 216 13 27

Oda no :A-327
eposta: 
savas.gayaker@hbv.edu.tr

           

 

Arş.Gör. Fulya GEZER

Bilim Dalı: İstatistik

Telefon:0312 216 13 06

Oda no :A-306
eposta:
fulya.gezer@hbv.edu.tr

 

Arş.Gör.Deniz KOÇAK

Bilim Dalı: Yöneylem Araştırması

Telefon:0312 216 13 10

Oda no :A-310
eposta:deniz.kocak@hbv.edu.tr

 

Arş.Gör. İsa Gürkan MERAL

Bilim Dalı: İstatistik

Telefon:0312 216 13 27

Oda no :A-327
eposta:isa.meral
@hbv.edu.tr

Arş.Gör. Rüya ÇİFÇİ

Bilim Dalı: Ekonometri

Telefon: 0312 216 13 06

Oda no: A-306

eposta: ruya.cifci@hbv.edu.tr

Arş.Gör. Özgür ENGELOĞLU

Bilim Dalı: Ekonometri

Telefon: 0312 216 13 02

Oda no: A-302

eposta: ozgur.engeloglu@hbv.edu.tr