Bologna sürecine uyum çerçevesinde hazır|anan Ekonometri Bölümü yeni ders programı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu tabloda hangi derslerin zorunlu, seçmeli olacağı ve hangi dersin hangi dönemde okutulacağı gibi hususlar belirtilmiştir. Ayrıca eski ders programında başarılan derslerin yeni programda hangi derslere denk tutulduğu da (intibak/dönüşüm) gösterilmiştir.