Bologno Süreci öncesi Ekonometri Bölümünde uygulanan eski ders programı aşağıdaki şekildedir.

 

 1.Yıl
1.Dönem (Güz)
2.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
İstatistik ve Olasılığa Giriş I (EKON 101, 3 Kredi)
İstatistik ve Olasılığa Giriş II (EKON 102, 3 Kredi)
Matematik I (EKON 103, 3 Kredi)
Matematik II (EKON 104, 3 Kredi)
İktisada Giriş I (IKTI 101, 3 Kredi)
İktisada Giriş II (IKTI 102, 3 Kredi)
İşletme Bilimine Giriş I (ISLE 101, 3 Kredi)
İşletme Bilimine Giriş II (ISLE 102, 3 Kredi)
Muhasebe I (ISLE 121, 3 Kredi)
Muhasebe II (ISLE 122, 3 Kredi)
Sosyoloji (KAMU 199, 3 Kredi)
Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi)
Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi)
Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi)
Temel İngilizce I (ING 101 , 3 Kredi)
Temel İngilizce II (ING 102 , 3 Kredi)
2.Yıl
3.Dönem (Güz)
4.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
İstatistiki Analiz I (EKON 201, 3 Kredi)
İstatistiki Analiz II (EKON 202, 3 Kredi)
Bilimsel Araştırma Teknikleri (EKON 203, 3 Kredi) 
Doğrusal Cebir (EKON 204, 3 Kredi)
Bilişim Sistemleri (ENFO 201, 3 Kredi)
Örnekleme (EKON 206, 3 Kredi)
Mikro İktisat (IKTI 299, 3 Kredi)
Bilgisayar (ENFO 202, 3 Kredi)
Anayasa Hukuku (KAMU 101, 3 Kredi)
Makro İktisat (IKTI 288, 3 Kredi)
Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Kredi)
Vergi Usul Hukuku (MALI 202, 3 Kredi)
Temel İngilizce III (ING 201, 3 Kredi)
Temel İngilizce IV (ING 202, 3 Kredi)
3.Yıl
5.Dönem (Güz)
6.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Ekonometri I (EKON 301, 3 Kredi)
Ekonometri II (EKON 302, 3 Kredi)
Yöneylem Araştırması I (EKON 303, 3 Kredi)
Yöneylem Araştırması II (EKON 304, 3 Kredi)
Uluslararası İktisat (IKTI 399, 3 Kredi)
Para Banka (IKTI 388, 3 Kredi)
Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Varyans Analizi ve Deney Tasarımı (EKON 305)
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz (EKON 306, 3 Kredi)  
Dinamik Analiz (EKON 307, 3 Kredi)
Ekonomik Göstergeler (EKON 308, 3 Kredi)
Sektör Planlaması (EKON 309, 3 Kredi)
Parametre Dışı İstatistik (EKON 310, 3 Kredi)
Finansal Yönetim I (ISLE 211, 3 Kredi)
Finansal Yönetim II (ISLE 212, 3 Kredi)
Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi)
Ticaret Hukuku (ISLE 198, 3 Kredi)
Erken Uyarı Sistemleri (EKON 311, 3 Kredi)
Panel Veri Analizi (EKON 314, 3 Kredi)
4.Yıl
7.Dönem (Güz)
8.Dönem (Bahar)
Uygulamalı Ekonometri I (EKON 401, 3 Kredi)
Uygulamalı Ekonometri II (EKON 402, 3 Kredi)  
Uygulamalı Yöneylem Araştırması (EKON 403, 3 Kredi)
Ekonometrik Açıdan Proje Değrlendirme (EKON 404, 3 Kredi)  
Zaman Serileri Analizi (EKON 405, 3 Kredi)
Uluslararası Makro Ekonomi ve Ekonometrik Modeller (EKON 406, 3 Kredi)
Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları (ENFO 401, 3 Kredi)
 
  Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Veri Analizi (EKON 407, 3 Kredi)
Parametre Dışı İstatistik (EKON 408, 3 Kredi)
Sermaye Piyasaları (IKTI 307, 3 Kredi)
Bölüşüm Teorisi (IKTI 409, 3 Kredi)
İktisadi Düşünceler Tarihi (IKTI 401, 3 Kredi)
Uluslararası Birleşmeler Kuramları ve Uygulamaları (IKTI 410, 3 Kredi)  
İktisat Politikası (IKTI 403, 3 Kredi)
Türkiyenin Güncel İktisadi Sorunları (IKTI 412, 3 Kredi)
Türkiye Ekonomisi (IKTI 402, 3 Kredi)
Uluslararası Finansman (ISLE 312, 3 Kredi)
Finansal Ekonometri (EKON 409, 3 Kredi
Kantitatif Ekonomik Modeller (EKON 408, 3 Kredi)
 
Öngörü Yöntemleri (EKON 414, 3 Kredi)