Ekonometri Bölümü Koordinatörlük Görevleri

Af - Bilimsel Hazırlık - Yatay Geçiş - Muafiyet  Komisyonu (Y.Lis.-Doktora)

Prof.Dr.Şenol ALTAN (Başkan)

Doç.Dr.Seher Nur SÜLKÜ (Üye)

Doç.Dr.Atilla GÖKÇE (Üye)

AKTS Bölüm Koordinatörü

Doç.Dr.Furkan EMİRMAHMUTOĞLU

  • AKTS Bilgi Paketi - Fakülte
  • AKTS Bilgi Paketi - Sos.Bil.Ens.

 

Doç.Dr.Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Doç.Dr.Seher Nur SÜLKÜ

Arş.Gör.Kübra COŞAR

Arş.Gör.Dr.Yağmur TOKATLIOĞLU

Atanma ve Yükseltme Kriterleri Komisyonu (Bölüm)

Prof.Dr.Yeliz YALÇIN (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Sezgin AKSOY (Üye)

Arş.Gör.Kübra COŞAR (Üye)

Bologna – Mevlana Koordinatörü

Prof.Dr.Yeliz YALÇIN

Çift Anadal-Yandal – DGS – Muafiyet (Lisans)

Prof.Dr.Murat ATAN

Arş.Gör.Savaş GAYAKER

Ders Programı Hazırlama (Sos.Bil.Ens.)

 

Doktora Yeterlik Komitesi (2017-2018)

Prof. Dr. Aydın ÜNSAL (Asıl)

Prof. Dr. Şenol ALTAN (Asıl)

Prof. Dr. Murat ATAN (Asıl)

Prof. Dr. Funda YURDAKUL (Asıl)

Prof. Dr. Nükhet DOĞAN (Asıl)

Doç. Dr. Seher Nur SÜLKÜ (Yedek)

Prof. Dr. Serdar KILIÇKAPLAN (Yedek)

Engelli Öğrenci Danışma Bölüm Temsilc.

Arş.Gör.Dr.Şahika GÖKMEN

Erasmus

Arş.Gör.Fulya GEZER

Fakülte Dergisi Bölüm Alan Editörü

Prof.Dr.Murat ATAN

2.Genç Akademisyenler Sempozyumu Düz.Komi.Üye

Dr.Hasan TÜRE

Farabi – Güadek Koordinatörü

Doç.Dr.Atilla GÖKÇE

Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Koordinat. ABD Sorumlusu (Sos.Bil.Ens.)

Doç.Dr.Seher Nur SÜLKÜ

Arş.Gör.           (Yard.)

Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Koordinatörlüğü Bölüm Sorumlusu (Fakülte)

Doç.Dr.Atilla GÖKÇE

Arş.Gör.Deniz KOÇAK (Yard.)

 

Mezuniyet Komisyonu (Öğr.İşl.Evrak inc.)

Arş.Gör.Savaş GAYAKER

Arş.Gör.Kübra COŞAR

Arş.Gör.Fulya GEZER

Oryantasyon (1.Sınıflara Bölüm Tanıtımı)

Arş.Gör.Kübra COŞAR

Sınav Programı Hazırlama

Arş.Gör.Dr.Şahika GÖKMEN

Strateji

Prof.Dr.Funda YURDAKUL

Tanıtım-Fakülte (Bölüm Tanıtımı)

Arş.Gör.Dr.Şahika GÖKMEN

Arş.Gör.Deniz KOÇAK

Uluslararası Yayınları Teşvik Ödül Komisyon Üyesi

Prof.Dr.Aydın ÜNSAL

Web Sayfası Yönetimi (Bölüm)

Arş.Gör.Savaş GAYAKER