Duyurular

Vize engel (mazeret) sınavı için verilen belgelerde aşağıda belirtilen kurallara göre işlem yapılacaktır. 

* Sağlık problemlerinden dolayı ameliyat geçirmesi, doğum yapması, hastaneye yatması, hastanelerin acil servislerinde müdahale edilmesini gerektirecek bir rahatsızlığının olması durumunda sağlık raporu veya heyet raporu sunması gerekmektedir.

* Birinci ve ikinci dereceden yakının vefatı durumunda ölüm belgesi sunması gerekmektedir.

* Öğrencinin uluslararası seviyedeki etkinliklerde Türkiye’yi veya Üniversiteyi yurtiçi ve yurtdışında temsil ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.

* Öğrencinin ilgili mahallin mülkin amirince veya yetkili kılındığı tüzel kişiler kuruluşlar tarafından verilecek bir belge ile kanıtlanmış olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrenime ara vermek zorunda olduğunu bildirmesi gerekmektedir.

* Öğrencinin eşi, birinci ve ikinci derece yakınlarının ağır hastalık durumlarında refakatçı olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

Vize Engel sınavlarına girecek olan öğrencilerimizin bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sunacakları belgeler reddedilecektir.